• Pinellan är en av Finlands äldsta restauranger
 • Pinellans pelarrad byggdes år 1836 enligt arkitekt P. Gylichs ritningar och till en början tjänade den fiskarnas behov
 • Pinellans parkcafé öppnades år 1848
 • Pinellan är uppkallad efter sin förste ägare, italienskfödde Nils Henrik Pinello
 • Pinellans parkcafé flyttades till sin nuvarande plats år 1863, när en staty föreställande H.G. Porthan restes i parken
 • På 1870-talet förstorades caféet till sin nuvarande omfattning enligt ritningar av arkitekt G. Chiewitz
 • Pinellan har en lång historia som scen för kultur och konst, i slutet av 1800-talet blev Pinellan en populär mötesplats för konstnärer, författare och bohemer
 • Bland Pinellans gamla stamgäster återfinns framstående finländska kulturpersonligheter som Z. Topelius, E. Lönnrot, J.L. Runeberg, hovkonstnären R. Ekman och skulptören C. Sjöstrand
 • På 1900-talet samlades Åbokonstnärerna på Pinellan och 1951-1968 innehades restaurangen av Åbo konstnärsklubb
 • Under förbudstiden 1919-1932 fanns ett spritförråd vid pelarraden
 • Från 1937 och fram till 1970-talet fanns en Gulf-bensinstation vid pelarraden
 • År 1973 byggdes pelarraden och källarutrymmena om till gourmetrestaurang
 • På 1970-talet var Pinellans terrass vid åstranden den första gaturestaurangen med utskänkningsrättigheter i Finland
 • Restaurangen stängdes svårt förfallen år 2004
 • Sommaren 2010 utförde Åbo museicenter de största arkeologiska utgrävningarna i Åboregionen under ledning av Aki Pihlman
 • I utgrävningarna flyttades 600 kubikmeter jord
 • De äldsta arkeologiska fynden från området härrör från 1300-talet
 • De ursprungliga tapeterna i Pinellans cafébyggnad återfanns under tio lager av tapeter
 • Saneringen av Pinellan gjordes enligt en projektplan godkänd av Åbo stad
 • För planering, förverkligande och kostnader för grundrenoveringen ansvarade det aboensiska Sunborn Oy under ledning av projektchef Hans Niemi
 • Kostnaderna för renoveringsprojektet gick på 3 miljoner euro, varav de arkeologiska utgrävningarnas andel är 0,5 miljoner euro
 • Saneringen av Pinellan påbörjades under vintern 2010 och restaurangen öppnade igen i mars 2011